Lịch sử nhà trường

Trường Tiểu học Tô Hiệu được thành lập theo quyết định số 366/QĐ-UB ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Nông( Nay là thành phố Gia Nghĩa) trên cơ sở tách từ trường Tiểu học Trần Văn Ơn xã Đăk Nia, địa điểm đặt tại thôn 9 xã Đăk Nia ( nay là thôn Đăk Tân-xã Đăk Nia). Khi mới thành lập, trường có 10 lớp với hơn 300 học sinh.

Đến tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa công bố quyết định sáp nhập trường tiểu học Tô Hiệu với trường Tiểu học Quang Trung (thôn Phú Xuân-xã Đăk Nia) để thành lập trường Tiểu học Tô Hiệu. Điểm chính đặt tại thôn Phú Xuân xã Đăk Nia, điểm lẻ đặt tại thôn Đăk Tân – xã Đăk Nia